Obsah

Aktuality 

Zprávy

Výběr daňových přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021

Jedná se o pomoc poplatníkům s vyplněním daňového přiznání a telefonní kontakty na územní pracoviště finančních úřadů. celý text

ostatní | 30. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuální epidemiologická situace v ČR

Zdůvodnění proč se dělají opatření ministerstva zdravotnictví celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

5. ročník kytarového mixu ve Kbele

Dne 19. 9. 2020 od 17 hodin se koná 5. ročník kytarového mixu v zámeckém parku u Obecního úřadu ve Kbelu. Podávat se bude pivo. limo, klobásy. Uzenářské výrobky dodala firma Řeznictví a uzenářství Novák Kořenice. celý text

ostatní | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Prázdninové radovánky 8. 8. 2020

Obecní úřad Kbel zve všechny děti a dospělé na "DĚTSKÝ DEN" v sobotu dne 8. 8. 2020 od 14 hodin v parku u Obecního úřadu ve Kbele. Těšit se můžete na střelnici, skákací hrad, malování na obličej, projížďku na koni, dětskou dílničku a další překvapení. celý text

ostatní | 29. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Letní posezení dne 7. 8. 2020

Obecní úřad Kbel Vás zve na tradiční LETNÍ POSEZENÍ s rožněním selete v parku u Obecního úřadu ve Kbele které se koná v pátek 7. 8. 2020 od 17 hodin. K tanci a poslechu zahraje živá hudba. Všichni jste srdečně zváni. celý text

ostatní | 29. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Skládka roští za kostelem

Na prostranství za kostel kde se pálí Čarodějnice je možno vyvážet pouze větve. celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Pálení čarodějnic

Kvůli nouzovému stavu a karanténě k ochraně obyvatelstva a prevenci rozšíření onemocnění COVID-19 se pálení čarodějnic v tradiční době nemohlo uskutečnit. Proto jsme zvolili náhradní termín na pálení čarodějnic dne 29.5.2020 od 18 hodin za kostelem ve Kbele. Všechny občany srdečně zveme, občerstvení bude připraveno. Obecní úřad Kbel. celý text

ostatní | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření proti koronaviru

Obecní úřad Kbel ve spolupráci s Mikroregionem Pod Chlumen zajistil dezinfekce a roušky pro občany našich obcí. Obojí bude rozdáno občanům v co nejkratší době pro podporu opatření proti koronaviru. Přejeme všem pevné zdraví. Bc. Hana Bendová, starostka. celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádné vydání Zpravodaje města Kolína

Vážení spoluobčané, Obecní úřad Kbel obdržel a předkládá Vám mimořádné vydání Zpravodaje města Kolína s užitečnými informacemi o provedených opatřeních v kolínské nemocnici, městské hromadné dopravě i se správným postupem při mytí rukou při vyhlášeném nouzovém stavu v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Věřím, že Vám budou poskytnuté rady užitečné. Pokud někdo z Vás potřebuje další roušku, máme jich ještě několik k dispozici na obecním úřadě. Přeji hodně zdraví. Bc. H. Bendová, starostka.
celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Dopis České televize občanům

Česká televize informuje občany o změně televizního signálu na nový signál DVB-T2. Postupně dojde k vypínání stávajícího vysílání. Přehled kdy a kde přecházejí na nový signál programy České televize je zobrazen v příloze spolu s dopisem generálního ředitele ČT. celý text

ostatní | 13. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Nové dopravní značky

Konečně jsme se dočkali
Dne 10.9.2019 byla konečně dokončena instalace dopravních značek zakazujících průjezd nákladních automobilů nad 3,5 t do dopravního tahu silnic od Lošan přes Kbel obousměrně.

Shrnutí toho, co se podnikalo v průběhu let v této věci:

•Již v roce 2001 OÚ Kbel poslal dopis na Okresnímu úřadu v Kolíně, referátu dopravy s upozorněním na dopravní situaci na silnici Kbel – Lošany

•Další dopis byl podán na Policii ČŘ v roce 2013

•Od ledna 2014 tehdejší zastupitelstvo se na každém svém zasedání – podle zápisů ze zasedání, zabývalo tímto:
Provoz nákladní dopravy z kamenolomu Libodřice přes Kbel do Kolína – otřesy, praskliny na domech, poškození chodníku, rozbitá komunikace – návrh jednosměrného provozu, max. rychlost 40 km/hod. – komunikace svými parametry nesplňuje technické podmínky na provoz velkých nákladních aut.
Od června 2014 je v zápisech uvedeno, že bude zadaná studie u firmy Dopravní značení Kutná Hora, dokonce v září 2014 proběhla prohlídka trasy s projektantem.
•Novému zastupitelstvu, které nastoupilo po volbách a začalo pracovat od listopadu 2014 nebyly předány žádné podklady

•V březnu 2015 starostka jednala s obchodním zástupcem a vedoucím provozovny Kamenolomu Libodřice ohledně nákladní dopravy a její trasy, ale bohužel bezúspěšně

•V květnu 2015 starostka vstoupila v jednání s Policii ČR a s Odborem dopravy MÚ Kolín. Tato jednání se protahovala až do dubna 2016, kdy bylo vydáno souhlasné stanovisko Policie ČR i odboru dopravy MÚ Kolín s instalací dopravních značek, omezujících rychlost v obci Kbel na 40 km/hod. obousměrně. Instalace dopravních značek proběhla v červenci 2016. I když toto byl úspěch, dopravní situace vyřešena nebyla.

•V průběhu roku 2018 intenzivní jízda nákladních aut s vleky přešla na dopravu plně naloženými nákladními auty o vyšší tonáži a větších rozměrech. V obci Kbel se stala situace kritickou v místě mezi domy p. Cabrnocha a p. Hamplové, kde je vozovka široká pouze 4 m a kde v létě roku 2018 došlo k několika dopravním nehodám osobních s nákladními vozy.

•V prosinci 2018 se uskutečnila schůzka starostů a místostarostů Kbela a Lošan, kde dohodli se na společném podání Žádosti o změnu místní úpravy provozu na komunikaci III/12546.

•V únoru 2019 byla svolána odborem dopravy MÚ Kolín schůzka Policie ČR, KSÚS Středočeského kraje, Obce Kbel a Obce Lošany, účastníci prohlédli a posoudili celý úsek v Lošanech, Lošánkách, ve Kbele. Byla uznána oprávněnost žádosti.

•V květnu 2019 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o stanovení místní úpravy provozu s instalací dopravního značení: zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t. Realizace instalace dopravních značek měla být provedena do 31.7.2019.

•V měsících srpnu a začátkem září střídavě OÚ Kbel a Lošany urgovali instalaci u SÚS Středočeského kraje a firmy 3K Značky, která instalaci prováděla. Ta byla dokončena 10.9.2019.

Prosíme občany o spolupráci:
Pokud některý řidič nákladního auta poruší zákaz vjezdu a pojede přes Kbel, zaznamenejte si jeho SPZ a ohlaste na Policii ČR. Jen tak donutíme řidiče dodržovat platné dopravní předpisy. Děkujeme.

celý text

ostatní | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Domácí hospic Srdcem

Domácí hospic Srdcem pomůže v péči na konci života v domácím prostředí, ve spolupráci s nejbližšími zmírnit utrpení fyzické i duševní, zachovat důstojnost. Tým pracovníků je složený ze zdravotních sester, lékařů z oboru onkologie a paliativní medicíny, psychologa, poradce pro pozůstalé.
celý text

ostatní | 28. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Informační leták Hasičského záchranného sboru ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky vydal pro občany informační leták "Bezpečnostní desatero".
Smyslem a účelem této informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, jeho cílem je celé řadě požárů předejít a ochránit tak lidské životy a zdraví. celý text

ostatní | 23. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Informační vitrína

Milí spoluobčané, pro zlepšení Vaší informovanosti jsme zakoupili novou vitrínu a umístili ji do čekárny autobusové zastávky ve směru na Kolín.
Věříme, že se tímto podaří mít pro Vás veškeré informace na jednom místě a zruší se oblepování oken zděné čekárny i oblepování stěn čekárny ve směru na Kolín. celý text

ostatní | 9. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Nová vrata na hřbitově

Milí občané, několikrát jste nás upozorňovali na problematický přístup na hřbitov ve Kbele, který znesnadňovala stará vrata. Obecní úřad Vaše připomínky vyslyšel a nainstaloval nová vrata. Při instalaci bylo upravené i dosavadní uchycení vrat. Novými vraty se zlepšil vzhled tohoto pietního místa. celý text

ostatní | 9. 7. 2019 | Autor: Správce Webu