Obsah

Aktuality 

Zprávy

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

NAŘÍZENÍ Středočeského kraje ze dne 20. 4. 2020,
o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
celý text

ostatní | 11. 5. 2022 | Autor: Správce Webu

Změny tarifů osobní dopravy

Chtěli bychom Vám tímto připomenout, že od 1. dubna 2022 došlo ke změně Tarifu Pražské integrované dopravy.
Více informací naleznete v přiloženém článku. celý text

ostatní | 6. 4. 2022 | Autor: Správce Webu

Informace poradny pro seniory a pečující

Uvěřejňujeme informační leták DEMENTIA o poradně Včera, který uvádí informace o poradenství pro seniory a jejich rodiny. celý text

ostatní | 15. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Základní informace o krocích státu při řešení problému zákazníků

Uveřejňujeme základní informace o krocích státu při řešení situace zákazníků tzv. dodavatelů poslední instance nereagujících na nastalou situaci. celý text

ostatní | 9. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Pomoc Ukrajině

Zveřejňujeme informační letáky s kontakty na kolínské charity, spolu s informacemi o možnosti pomoct Ukrajině a jejím občanům. celý text

ostatní | 7. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Taneční hodiny v sále Obecního úřadu ve Kbele

Od 16. 3. 2022 se budou konat každou středu od 18 hod. lekce tanečních hodin LINE DANCE v sále Obecního úřadu ve Kbele. Jedná se o tanec v řadách, tančit může kdokoli: starší děti, dospělí, senioři. Účastnický poplatek za osobu a lekci je 20 Kč. Nepotřebujete partnerka, partnerku. Těšíme se na Vás. celý text

ostatní | 28. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

Výměna kotlů - jak správně topit

Informace o výměně nevyhovujících kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, pokud nesplňují minimální emisní požadavky uvedené v příloze č.11 k zákonu č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. celý text

ostatní | 7. 2. 2022 | Autor: Správce Webu

Tisková zpráva integrované dopravy středočeského kraje

Středočeská veřejná doprava se připravuje na vlnu Omikronu - informace pro cestující.
Přiložena aktuální informace z 12. 1. 2022 celý text

ostatní | 7. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

V lednu 2022 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Tato je každoročně spojené s kumulací poplatníků na podatelnách, proto Vzhledem k současné epidemiologické situaci chce úřad tomuto předcházet
poskytováním služeb poplatníkům prostřednictvím telefonické komunikace. celý text

ostatní | 22. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Krizová linka kraje pro pomoc osobám postiženým krachem dodavatele energií

Středočeský kraj spustil krizovou linku na pomoc všem, kteřé zasáhl režim dodavatele poslední instance.
Tato linka byla spuštěna ve čtvrtek 4. 11. 2021. Operátoři poradí možnosti, postupy při řešení nastálé situace. celý text

ostatní | 4. 11. 2021 | Autor: Správce Webu

Kotlíkové dotace 2021+

Zveřejňujeme informaci od Odboru řízení dotačních projektů KUSK týkající se kotlíkových dotací 2021+ , které budou zřejmě už jako poslední „vlna“ tohoto způsobu dotace ještě vyhlašovány KÚSK. Týká se zejména těch, kteří ještě provozují kotel na tuhá paliva s emisní třídou nižší jak 3. celý text

ostatní | 22. 10. 2021 | Autor: Správce Webu

Upozornění finančního úřadu pro Středočeský kraj

Finanční úřad pro Středočeský kraj upozorňuje na novelizaci zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, k upatnění osvobození od daně dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí. celý text

ostatní | 26. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Revize kotlů na tuhá paliva

Topenářský servis bude dne 9.9.2021 provádět na okrese Kolín revize kotlů na tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů. celý text

ostatní | 23. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Informace o integraci dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku od 1. 8. 2021

V přílohách najdete speciální vydání Informačního zpravodaje PID se všemi podrobnostmi. Na tomto odkazu:(https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-kolinsku-a-kutnohorsku-i/) najdete ještě podrobnější informace včetně jízdních řádů, schématu celé oblasti i dalších podkladů. celý text

ostatní | 21. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Integrace autobusové dopravy Kolínska

Od neděle 1. srpna 2021 dojde k integraci Kolínska, Kutnohorska a Uhlířskojanovicka do společného integrovaného systému Středočeského kraje. Některé autobusové linky budou nově zřízené a některé upravené. celý text

ostatní | 8. 7. 2021 | Autor: Správce Webu

Otevření nových prodejních míst PID Lítačka

Integrovaná doprava Středočeského kraje informuje o nových prodejních místech PID Lítačka, kde lze vystavit kartu Lítačka na počkání, zakoupit časové jízdné PID a toto jízdné nahrát na všechny identifikátory používané v systému PID, tedy karta Lítačka,in Karta,platební karta VISA/Mastercard. celý text

ostatní | 27. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Nové dopravní značky

Konečně jsme se dočkali
Dne 10.9.2019 byla konečně dokončena instalace dopravních značek zakazujících průjezd nákladních automobilů nad 3,5 t do dopravního tahu silnic od Lošan přes Kbel obousměrně.

Shrnutí toho, co se podnikalo v průběhu let v této věci:

•Již v roce 2001 OÚ Kbel poslal dopis na Okresnímu úřadu v Kolíně, referátu dopravy s upozorněním na dopravní situaci na silnici Kbel – Lošany

•Další dopis byl podán na Policii ČŘ v roce 2013

•Od ledna 2014 tehdejší zastupitelstvo se na každém svém zasedání – podle zápisů ze zasedání, zabývalo tímto:
Provoz nákladní dopravy z kamenolomu Libodřice přes Kbel do Kolína – otřesy, praskliny na domech, poškození chodníku, rozbitá komunikace – návrh jednosměrného provozu, max. rychlost 40 km/hod. – komunikace svými parametry nesplňuje technické podmínky na provoz velkých nákladních aut.
Od června 2014 je v zápisech uvedeno, že bude zadaná studie u firmy Dopravní značení Kutná Hora, dokonce v září 2014 proběhla prohlídka trasy s projektantem.
•Novému zastupitelstvu, které nastoupilo po volbách a začalo pracovat od listopadu 2014 nebyly předány žádné podklady

•V březnu 2015 starostka jednala s obchodním zástupcem a vedoucím provozovny Kamenolomu Libodřice ohledně nákladní dopravy a její trasy, ale bohužel bezúspěšně

•V květnu 2015 starostka vstoupila v jednání s Policii ČR a s Odborem dopravy MÚ Kolín. Tato jednání se protahovala až do dubna 2016, kdy bylo vydáno souhlasné stanovisko Policie ČR i odboru dopravy MÚ Kolín s instalací dopravních značek, omezujících rychlost v obci Kbel na 40 km/hod. obousměrně. Instalace dopravních značek proběhla v červenci 2016. I když toto byl úspěch, dopravní situace vyřešena nebyla.

•V průběhu roku 2018 intenzivní jízda nákladních aut s vleky přešla na dopravu plně naloženými nákladními auty o vyšší tonáži a větších rozměrech. V obci Kbel se stala situace kritickou v místě mezi domy p. Cabrnocha a p. Hamplové, kde je vozovka široká pouze 4 m a kde v létě roku 2018 došlo k několika dopravním nehodám osobních s nákladními vozy.

•V prosinci 2018 se uskutečnila schůzka starostů a místostarostů Kbela a Lošan, kde dohodli se na společném podání Žádosti o změnu místní úpravy provozu na komunikaci III/12546.

•V únoru 2019 byla svolána odborem dopravy MÚ Kolín schůzka Policie ČR, KSÚS Středočeského kraje, Obce Kbel a Obce Lošany, účastníci prohlédli a posoudili celý úsek v Lošanech, Lošánkách, ve Kbele. Byla uznána oprávněnost žádosti.

•V květnu 2019 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o stanovení místní úpravy provozu s instalací dopravního značení: zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t. Realizace instalace dopravních značek měla být provedena do 31.7.2019.

•V měsících srpnu a začátkem září střídavě OÚ Kbel a Lošany urgovali instalaci u SÚS Středočeského kraje a firmy 3K Značky, která instalaci prováděla. Ta byla dokončena 10.9.2019.

Prosíme občany o spolupráci:
Pokud některý řidič nákladního auta poruší zákaz vjezdu a pojede přes Kbel, zaznamenejte si jeho SPZ a ohlaste na Policii ČR. Jen tak donutíme řidiče dodržovat platné dopravní předpisy. Děkujeme.

celý text

ostatní | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Domácí hospic Srdcem

Domácí hospic Srdcem pomůže v péči na konci života v domácím prostředí, ve spolupráci s nejbližšími zmírnit utrpení fyzické i duševní, zachovat důstojnost. Tým pracovníků je složený ze zdravotních sester, lékařů z oboru onkologie a paliativní medicíny, psychologa, poradce pro pozůstalé.
celý text

ostatní | 28. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Informační leták Hasičského záchranného sboru ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky vydal pro občany informační leták "Bezpečnostní desatero".
Smyslem a účelem této informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, jeho cílem je celé řadě požárů předejít a ochránit tak lidské životy a zdraví. celý text

ostatní | 23. 8. 2019 | Autor: Správce Webu