Obsah

Aktuality 

Zprávy

Ukliďme Kbel a Kbílek

Zveme obyvatele Kbela a Kbílku na akci Ukliďme svět - UKLIĎME KBEL A KBÍLEK, která se koná v sobotu 24.4.2021 - sraz v 9 hod. u hasičárny ve Kbele. Oslavíme Den Země úklidem našich obcí Kbela a Kbílku. celý text

ostatní | 19. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámení o očkování psů 2021

Očkování psů se uskuteční v neděli dne 2. 5. 2021 na Kbílku a ve Kbele v dopoledních hodinách: Kbílek 10,00 hod. u autobusové čekárny, Kbel v 10,30 hod. u otočky autobusu.
Cena:
kompletní vakcinace včetně vztekliny 260,- Kč
pouze vzteklina 130,- Kč
čipování 400,-
celý text

ostatní | 15. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Prodej kuřic duben 2021

Firma Svoboda Lučice, drůbežárna Mírovka, Vadín bude dne 1. dubna 2021 prodávat kuřice ve stáří 15 týdnů. V 8,20 hod na Kbílku, v 8,30 hod. ve Kbele. celý text

ostatní | 22. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice. celý text

ostatní | 4. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Nařízení Státní veterinární správy

Jde o mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy u drůbeže. celý text

ostatní | 27. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

Aktuální epidemiologická situace v ČR

Zdůvodnění proč se dělají opatření ministerstva zdravotnictví celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Skládka roští za kostelem

Na prostranství za kostel kde se pálí Čarodějnice je možno vyvážet pouze větve. celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření proti koronaviru

Obecní úřad Kbel ve spolupráci s Mikroregionem Pod Chlumen zajistil dezinfekce a roušky pro občany našich obcí. Obojí bude rozdáno občanům v co nejkratší době pro podporu opatření proti koronaviru. Přejeme všem pevné zdraví. Bc. Hana Bendová, starostka. celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové dopravní značky

Konečně jsme se dočkali
Dne 10.9.2019 byla konečně dokončena instalace dopravních značek zakazujících průjezd nákladních automobilů nad 3,5 t do dopravního tahu silnic od Lošan přes Kbel obousměrně.

Shrnutí toho, co se podnikalo v průběhu let v této věci:

•Již v roce 2001 OÚ Kbel poslal dopis na Okresnímu úřadu v Kolíně, referátu dopravy s upozorněním na dopravní situaci na silnici Kbel – Lošany

•Další dopis byl podán na Policii ČŘ v roce 2013

•Od ledna 2014 tehdejší zastupitelstvo se na každém svém zasedání – podle zápisů ze zasedání, zabývalo tímto:
Provoz nákladní dopravy z kamenolomu Libodřice přes Kbel do Kolína – otřesy, praskliny na domech, poškození chodníku, rozbitá komunikace – návrh jednosměrného provozu, max. rychlost 40 km/hod. – komunikace svými parametry nesplňuje technické podmínky na provoz velkých nákladních aut.
Od června 2014 je v zápisech uvedeno, že bude zadaná studie u firmy Dopravní značení Kutná Hora, dokonce v září 2014 proběhla prohlídka trasy s projektantem.
•Novému zastupitelstvu, které nastoupilo po volbách a začalo pracovat od listopadu 2014 nebyly předány žádné podklady

•V březnu 2015 starostka jednala s obchodním zástupcem a vedoucím provozovny Kamenolomu Libodřice ohledně nákladní dopravy a její trasy, ale bohužel bezúspěšně

•V květnu 2015 starostka vstoupila v jednání s Policii ČR a s Odborem dopravy MÚ Kolín. Tato jednání se protahovala až do dubna 2016, kdy bylo vydáno souhlasné stanovisko Policie ČR i odboru dopravy MÚ Kolín s instalací dopravních značek, omezujících rychlost v obci Kbel na 40 km/hod. obousměrně. Instalace dopravních značek proběhla v červenci 2016. I když toto byl úspěch, dopravní situace vyřešena nebyla.

•V průběhu roku 2018 intenzivní jízda nákladních aut s vleky přešla na dopravu plně naloženými nákladními auty o vyšší tonáži a větších rozměrech. V obci Kbel se stala situace kritickou v místě mezi domy p. Cabrnocha a p. Hamplové, kde je vozovka široká pouze 4 m a kde v létě roku 2018 došlo k několika dopravním nehodám osobních s nákladními vozy.

•V prosinci 2018 se uskutečnila schůzka starostů a místostarostů Kbela a Lošan, kde dohodli se na společném podání Žádosti o změnu místní úpravy provozu na komunikaci III/12546.

•V únoru 2019 byla svolána odborem dopravy MÚ Kolín schůzka Policie ČR, KSÚS Středočeského kraje, Obce Kbel a Obce Lošany, účastníci prohlédli a posoudili celý úsek v Lošanech, Lošánkách, ve Kbele. Byla uznána oprávněnost žádosti.

•V květnu 2019 byla vyvěšena Veřejná vyhláška o stanovení místní úpravy provozu s instalací dopravního značení: zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t. Realizace instalace dopravních značek měla být provedena do 31.7.2019.

•V měsících srpnu a začátkem září střídavě OÚ Kbel a Lošany urgovali instalaci u SÚS Středočeského kraje a firmy 3K Značky, která instalaci prováděla. Ta byla dokončena 10.9.2019.

Prosíme občany o spolupráci:
Pokud některý řidič nákladního auta poruší zákaz vjezdu a pojede přes Kbel, zaznamenejte si jeho SPZ a ohlaste na Policii ČR. Jen tak donutíme řidiče dodržovat platné dopravní předpisy. Děkujeme.

celý text

ostatní | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Domácí hospic Srdcem

Domácí hospic Srdcem pomůže v péči na konci života v domácím prostředí, ve spolupráci s nejbližšími zmírnit utrpení fyzické i duševní, zachovat důstojnost. Tým pracovníků je složený ze zdravotních sester, lékařů z oboru onkologie a paliativní medicíny, psychologa, poradce pro pozůstalé.
celý text

ostatní | 28. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Informační leták Hasičského záchranného sboru ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky vydal pro občany informační leták "Bezpečnostní desatero".
Smyslem a účelem této informační kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, jeho cílem je celé řadě požárů předejít a ochránit tak lidské životy a zdraví. celý text

ostatní | 23. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Informační vitrína

Milí spoluobčané, pro zlepšení Vaší informovanosti jsme zakoupili novou vitrínu a umístili ji do čekárny autobusové zastávky ve směru na Kolín.
Věříme, že se tímto podaří mít pro Vás veškeré informace na jednom místě a zruší se oblepování oken zděné čekárny i oblepování stěn čekárny ve směru na Kolín. celý text

ostatní | 9. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Nová vrata na hřbitově

Milí občané, několikrát jste nás upozorňovali na problematický přístup na hřbitov ve Kbele, který znesnadňovala stará vrata. Obecní úřad Vaše připomínky vyslyšel a nainstaloval nová vrata. Při instalaci bylo upravené i dosavadní uchycení vrat. Novými vraty se zlepšil vzhled tohoto pietního místa. celý text

ostatní | 9. 7. 2019 | Autor: Správce Webu