Obsah

Zpět

Návrh územního plánu obce Kbel 2017

Návrh územního plánu obce Kbel 2017

 Zadavatel : Obec Kbel

Pořizovatel dokumentace: Městský úřad Kolín, Odbor regionálního rozvoje, odd.územního plánu

Zpracovatel: Ing. arch. Pavel Krolák 

 

Upravený Územní plán k opakovanému veřejnému projednávání

Datum 19.7.2018

Textová část 3

Výkres základní členění 3

Hlavní výkres 3

Výkres vps-vpo-asanaci 3

Výkres technické infrastruktury 3

Koordinační výkres 3

Širší vztahy 3

Výkres předpokládaných záborů ZPF 3

 

Opravený Územní plán k veřejnému projednání

Datum: 12.04.2018

Textová část

1 výkres základní členění

2 hlavní výkres

O1 koordinační výkres

 

Původní navrhovaný Územní plán

Datum: 23.06.2017

1 vykres zakladni cleneni

2 hlavni vykres

3 vykres vps-vpo-asanaci

4 vykres technicke infrastruktury

O1 koordinacni vykres

O2 sirsi vztahy

O3 vykres predpokladanych zaboru ZPF

ÚP textová část - kompletní verze

 

Vyvěšeno: 11. 4. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět