Obsah

Rozpočet

Rozpočet Kbel

Finanční transfery
86,26 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 25 821 600 Kč
Upravený rozpočet 25 625 007 Kč
Skutečné plnění 25 625 007 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Inv.př. transfery ze státních fondů 25 766 600 23 819 980 23 819 980 100,00
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 55 000 56 600 56 600 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 65 691 65 691 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 111 532 111 532 100,00
Inv. př. transfery od krajů 0 1 571 204 1 571 204 100,00
Celkem 25 821 600 25 625 007 25 625 007 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu pro rok 2022 Staženo: 36x | 29.11.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet pro rok 2021 Staženo: 138x | 11.01.2021

Schválený rozpočet pro rok 2021 - rozepsaný Staženo: 155x | 11.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.6 Staženo: 14x | 13.12.2021

Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 38x | 13.10.2021

Rozpočtové opatření č.4 Staženo: 40x | 20.09.2021

Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 63x | 07.07.2021

Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 88x | 10.05.2021

Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 99x | 13.03.2021