Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

  • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Kbel
  • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
    Obecní úřad  Kbel
     Kbel 92
  •  28002 Kolín
  • e-mailem:
  • elektronickým podáním:
  • telefonicky na tel. čísle: 321790168 

Úřední hodiny:
Každé sudé pondělí od 16:00  do  18:00 hod.