Obsah

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Kbel

Typ: ostatní
Oznámení

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce KBEL.

 

Obec Kbel

Obecní úřad Kbel

 

INFORMACE

 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kbel

 

Obecní úřad Kbel v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kbel, svolaného dosavadním starostou obce Karlem Vedralem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Obec Kbel – místnost obecního úřadu, Kbel č. p. 92

Doba konání:

 

7. listopadu 2014  od 19:00 hodin.

Navržený
program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty

 

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru

 

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 2. Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

V obci Kbel, dne 31.10. 2014

 

.............................................

dosavadní starosta obce Kbel

 

razítko obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.10.2014

Jméno a podpis:

 

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Jméno a podpis:

 

 

 

 

Pozvánka nově zvoleným členům zastupitelstva obce KBEL na ustavující zasedání.

 

Obec Kbel

Starosta obce Kbel

 

Kbel,  31.10.2014

Počet listů: 1

 

Nově zvoleným členům Zastupitelstva obce Kbel

 

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kbel

 

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kbel:

 

 

Místo konání:

 

Obec Kbel – místnost obecního úřadu, Kbel č. p. 92

Doba konání:

 

7. listopadu 2014  od 19:00 hodin.

Navržený
program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty

 

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru

 

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
 2. Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

.............................................

dosavadní starosta obce Kbel

 


Vytvořeno: 31. 10. 2014
Poslední aktualizace: 18. 10. 2017 08:14
Autor: Správce Webu