Obsah

Zpět

Rozpočtový výhled 2017-2018 Svazku obcí mikroregionu Pod Chlumem

                                        Oznámení o zveřejnění

 Rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Pod Chlumem na rok 2017

V souladu s §39 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl Sněmem starostů Svazku obcí mikroregionu Pod Chlumem  dne 28.12.2016 schválen Rozpočtový výhled 2017-2018  Svazku obcí mikroregionu Pod Chlumem.

Rozpočtový výhled je zveřejněn na webových stránkách Svazku obcí viz odkaz: 

http://www.mikroregionpodchlumem.cz/uredni-deska-1/rozpoctovy-vyhled-mikroregionu-pod-chlumem-2017-2018-6.html?kshowback=


V listinné podobě je rozpočet k nahlédnutí v sídle Svazku (kancelář Obecního úřadu Radovesnice I, Lošanská 23, 280 00 Kolín).

 

Hana Bendová - starostka obce

 

 

Vyvěšeno: 22. 3. 2017

Datum sejmutí: 22. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět