Obsah

Zpět

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Pod Chlumem na rok 2017

                                        Oznámení o zveřejnění

 Rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Pod Chlumem na rok 2017

V souladu s §39 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byl Sněmem starostů Svazku obcí mikroregionu Pod Chlumem  dne 28.3.2017 schválen Rozpočet  Svazku obcí mikroregionu Pod Chlumem na rok 2017.

Rozpočet je zveřejněn na webových stránkách Svazku obcí viz odkaz:  http://www.mikroregionpodchlumem.cz/uredni-deska-1/schvaleny-rozpocet-mikroregionu-2017-4.html?kshowback.

V listinné podobě je rozpočet k nahlédnutí v sídle Svazku (kancelář Obecního úřadu Radovesnice I, lošanská 23, 280 00 Kolín).

 

Hana Bendová - starostka obce

Vyvěšeno: 21. 4. 2017

Datum sejmutí: 21. 4. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět