Obsah

Zpět

Programy zasedání OZ 2017

POZVÁNKA

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

se koná v úterý  24. 1. 2017, od 19.30 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

Program:

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání 
 2. Žádost o vyjádření ke stavbě RD
 3. Stanovení výše poplatků na rok 2017
 4. Schválení smlouvy na hydrogeologický průzkum
 5. Různé
 6. Podněty a připomínky

 

Vyvěšeno dne:       16. 1. 2017                                                                           Sejmuto dne:  24. 1.  2017

 

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne:    16. 1. 2017 

Sejmuto dne:  24. 1. 2017

 


 

POZVÁNKA

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

se koná v úterý  28. 2. 2017, od 19.30 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

Program:

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 2. Obchod – vyhodnocení nabídek
 3. Odvoz bioodpadu – dodatek smlouvy
 4. Duplicitní vlastnictví - žádosti
 5. Příprava maškarního plesu
 6. Příprava dětského karnevalu
 7. Vyúčtování turnaje Kbelská šiška
 8. Různé
 9. Podněty a připomínky

 

Vyvěšeno dne:       19. 2. 2017       

Sejmuto dne:  28. 2.  2017

 

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne:    19. 2. 2017                          Sejmuto dne:  28. 2. 2017

 


 

POZVÁNKA

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

 

se koná v úterý  21. 3. 2017, od 19.30 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

 

Program:

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 2. Odvoz bioodpadu – dodatek smlouvy
 3. Smlouva o nájmu obchodu
 4. VPP
 5. Vyúčtování dětského karnevalu
 6. Různé
 7. Podněty a připomínky

 

Vyvěšeno dne:       14. 3. 2017                                                                            Sejmuto dne:  21. 3.  2017

 

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne:    14. 3. 2017                          Sejmuto dne:  21. 3. 2017

 


 

POZVÁNKA

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

 

se koná v úterý  25. 4. 2017, od 19.30 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

 

 

 

Program:

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání 
 2. Schválení dodatku smlouvy na bioodpad
 3. Obchod
 4. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
 5. Vyúčtování maškarního karnevalu
 6. Schválení Závěrečného účtu za rok 2016
 7. Schválení Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
 8. Žádost o odkoupení pozemků
 9. Různé
 10. Podněty a připomínky

 

Vyvěšeno dne:       18. 4. 2017                                                                            Sejmuto dne:  25. 4.  2017

 

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne:    18. 4. 2017    

Sejmuto dne:  25. 4. 2017

 


POZVÁNKA

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

se koná v úterý  23. 5. 2017, od 19.30 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

 

Program:

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání 
 2. Územní plán
 3. Žádost o vyjádření
 4. Hasičský záchranný sbor
 5. Vyúčtování čarodějnic
 6. Žádost o finanční příspěvek
 7. Obchod
 8. Výpověď pronájmu skladu
 9. Různé
 10. Podněty a připomínky

 

Vyvěšeno dne: 15. 5. 2017                                                                                 Sejmuto dne:  23. 5.  2017

 

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne: 15. 5. 2017                             Sejmuto dne: 23. 5. 2017

 


 

POZVÁNKA

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

se koná v úterý  4. 7. 2017, od 19.30 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

Program:

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání 
 2. Územní plán
 3. Žádost o prodloužení nájmu
 4. Oprava kostela
 5. Posvícenské posezení
 6. Různé
 7. Podněty a připomínky

 

 

 

Vyvěšeno dne: 26. 6. 2017                                                                                 Sejmuto dne:  4. 7.  2017

 

 

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne: 26. 6. 2017                             Sejmuto dne: 4. 7. 2017

 


 

POZVÁNKA

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

se koná v úterý  1. 8. 2017, od 19.30 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

 

Program:

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání 
 2. Posvícenské posezení
 3. Rozpočtové opatření č. 5
 4. Cesta u p. Bezouškové
 5. Cena pronájmu sálu
 6. Různé
 7. Podněty a připomínky

 

 

Vyvěšeno dne: 20. 7. 2017                           

 

Sejmuto dne: 1. 8.  2017

 

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne: 20. 7. 2017                      

Sejmuto dne: 1. 8. 2017


 

POZVÁNKA

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

se koná v úterý 29. 8. 2017, od 19.30 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

 

Program:

 

1. Kontrola závěrů z minulého zasedání

2. Žádost o poskytnutí příspěvku

3. Výzva občanům

4. Zpráva o čerpací zkoušce vrtu

5. Vyúčtování pouťového posezení

6. Územní plán - projednání

7. Různé

8. Podněty a připomínky

 

 

Vyvěšeno dne: 22. 8. 2017 Sejmuto dne: 29. 8. 2017

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne: 22. 8. 2017 Sejmuto dne: 29. 8. 2017


 

POZVÁNKA

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

se koná ve středu 20. 9. 2017, od 17.00 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

Program:

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání 
 2. Návrh územního plánu
 3. Svoz nebezpečných odpadů
 4. Sdružení místních samospráv
 5. Cenové nabídky na opravu střechy sálu
 6. Různé
 7. Podněty a připomínky

 

Vyvěšeno dne: 13. 9. 2017                                                                          

Sejmuto dne: 20. 9.  2017

 

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne: 13. 9. 2017                      

Sejmuto dne: 20. 9. 2017


 

POZVÁNKA

 

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

se koná v úterý  24. 10. 2017, od 19.30 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

 

Program:

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání
 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
 3. Rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje - dotace
 4. Smluvní dokumentace projektu vodovod a kanalizace
 5. Územní plán – prodloužení
 6. Stížnost na znečišťování veřejného prostranství
 7. Různé
 8. Podněty a připomínky

 

Vyvěšeno dne:       16. 10. 2017                                                                          Sejmuto dne:  24. 10.  2017

 

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne:    16. 10. 2017                    

Sejmuto dne:  24. 10. 2017


POZVÁNKA

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

se koná v úterý 21. 11. 2017, od 19.30 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

 

Program:

 

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání 
 2. Návrh rozpočtu na rok 2018
 3. Metodické doporučení odboru veřejné správy MV
 4. Žádost
 5. Výsledek přezkoumání hospodaření
 6. Různé
 7. Podněty a připomínky

 

 

Vyvěšeno dne: 13. 11. 2017                                                                     

 

Sejmuto dne: 20. 11.  2017

 

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne: 13. 11. 2017                

Sejmuto dne:  20. 11. 2017

 


POZVÁNKA

 

Zasedání zastupitelstva obce Kbel, které je ze zákona veřejné,

se koná v úterý 12. 12. 2017, od 19.30 hodin v Obecním úřadu Kbel.

 

Program:

 1. Kontrola závěrů z minulého zasedání 
 2. Schválení rozpočtu na rok 2018
 3. Metodické doporučení odboru veřejné správy MV
 4. Žádost o finanční příspěvek
 5. Různé
 6. Podněty a připomínky

 

Vyvěšeno dne: 4. 12. 2017       

Sejmuto dne: 12. 12.  2017

 

Na úřední elektronické desce vyvěšeno dne: 4. 12. 2017

Sejmuto dne: 12. 12. 2017

 

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět